ورود کاربران

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (افراد حقیقی) پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (افراد حقوقی)
گزینه افراد حقیقی برای افراد حقیقی و استفاده
حقیقی از شناسه حقوقی مناسب است.

صندوق ضمانت صادرات ایران


صندوق با هدف تحقق توسعه ی پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تأسیس شده و به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی است بین حاکمیت و بخش خصوصی تا بتواند با انجام مطالعات توسعه ای ، سرمایه گذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار ، موجبات توسعه‌ی روز افزون این صنایع در کشور را فراهم آورد.

هــدف‌گذاری صندوق ضمانت صادرات ایران انجام طرح‌ها و پروژه ها با روش‌ها و فرایندهای درست و استاندارد است، بنابراین سازماندهی سازوکارهای لازم برای حمایت اصولی از صنایع دریایی، ارائه خدمات مورد نیاز صنایع دریایی با زمان و هزینه مناسب، مدیریت صحیح منابع و جذب منابع از داخل وخارج کشور به منظور توسعه پایدار صنایع دریایی از اهداف اساسی صندوق می باشد. این موضوع باعث می‌شود صندوق ضمانت صادرات ایران در یک افق کوتاه مدت به عنوان مرجع تخصصی در این صنعت مادر شناخته شود.ازاین‏ رو چشم انداز صندوق ضمانت صادرات ایران در افق ۱۴۰۴ به این صورت ترسیم شده است:

· صندوق ضمانت صادرات ایران مرجعی است تخصصی برای تبدیل ظرفیت های دریایی کشور به منافع ملی پایدار

· رسالت صندوق ضمانت صادرات ایران